3 D realestate hero overons | 3d real estate

Over 3d real estate

Als projectontwikkelaar-investeerder mik je op meerwaarde. Door een bestaand terrein of site op te waarderen, maar ook door een ambitieuze visie en gedrevenheid om letterlijk iets op te bouwen waar niets was. Dat is de grootste garantie op succes.

In al haar projecten staat 3d real estate garant voor de realisatie van iconische vastgoedconcepten, gepaard met de creatie van een aangename leef-, woon- en werkomgeving voor investeerders en bewoners met uiteenlopende budgetten.

We stellen ons open voor diverse partnerships en opportuniteiten. Maar steeds met dezelfde filosofie en dezelfde aanpak.

Onze fundamenten

3d real estate maakt deel uit van de investeringsgroep 3d investors, die in 1992 opgericht werd door de ondernemersfamilies Donck en Desimpel, actief in respectievelijk de zuivelindustrie en bouwmaterialen.

In 2009 start 3d met zijn eerste participaties in vastgoedprojecten van derden om vanaf 2015 als pure stand-alone projectontwikkelaar-investeerder, onder de vlag 3d real estate, verder te gaan. De focus bleef dezelfde: authenticiteit, duurzaamheid, gedrevenheid en respect.

3d realestate 3 | 3d real estate
Ukkel Parc Du Hamoir 3d realestate project 13 | 3d real estate

Onze filosofie

3d real estate werpt zich op als ontwikkelaar-investeerder en specialist in vastgoedherontwikkeling. Zelfstandig, of in samenwerking met private en publieke partners.

Wij bieden een antwoord op de maatschappelijke uitdaging om nieuw leven in leegstaande sites in te blazen en om zuinig en verantwoord om te springen met de schaarse groene ruimtes rondom ons. We streven ernaar respect voor de geschiedenis en modern woon-, werk- en leefcomfort hand in hand te laten gaan.

close