OverOns

EEN SOLIDE PARTNER
VOOR VERNIEUWENDE PROJECTEN
MET EEN
POSITIEVE IMPACT OP DE STAD

Sinds 2009 werpt 3D Real Estate zich op als specialist in vastgoedherontwikkelingsprojecten waarbij waardevolle plekken in de stad een nieuwe toekomst krijgen. Zo biedt 3D Real Estate een antwoord op de maatschappelijke uitdaging om nieuw leven in te blazen in leegstaande sites in de stad en om zuinig om te springen met de resterende groene ruimtes. Het bedrijf, geleid door Peter Verlinden, werkt met een compact en professioneel team met een duidelijke focus op wendbaarheid, daadkracht, expertise en korte beslissingslijnen.

De rode draad doorheen dit alles is duurzaam en geëngageerd bouwen met eerbied voor het verleden, aandacht voor de actuele behoeftes en het opnemen van verantwoordelijkheid naar de toekomst van de stad.