De meersen Ieper

Reconversie van de site
“De Meersen – De Looie”

Ligging

De site is gelegen in het stadscentrum aan de rand van de commerciële as ‘De Steurstraat – Boterstraat – Grote Markt’, op de grens van het toeristisch centrum met de Grote Markt, Lakenhallen, Sint-Martinuskerk en Menenpoort, en tegelijkertijd in een aangename woonwijk.

architecturale kwaliteit

Het project wil hoofdzakelijk inzetten op wonen en zo ‘het wonen in de kern van de stad’ opnieuw als kwaliteit naar voor schuiven.

Een 80-tal wooneenheden worden op deze plek in verschillende volumes – die zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen kunnen zijn – ingevoegd.

De architectuur van de bestaande bebouwing wordt gerespecteerd bij haar nieuwe invulling. De nieuwe architectuur is dan weer onderscheiden zonder bruusk te willen zijn.  Ze is sober en neemt elementen vanuit de omgeving over.  Het project wil door zijn sobere stijl en eenvormigheid van beeld rust uitstralen.

kwalitatief openbaar domein

Een reeks van binnenkamers.  Zo zou men de open ruimte voor het ontwerp van De Meersen kunnen omschrijven.  Een suite.  Een aaneenschakeling van gedefinieerde ruimtes.

De doorwaadbaarheid van de site vertaalt zich dus niet in nauwe stegen, of enge straten.  Door lucht, licht en groen in te brengen fungeren de open ruimtes als verrassingselementen bij het binnenkomen van de site.